8 grunner til hårtap

I takt med menn og kvinners opplevelse av å miste håret gjøres det stadig mer forskning for å finne ut av hvilke faktorer som bidrar til dette.
Frem til nå har forskere identifisert åtte hovedårsaker:

1: Gener

Genetisk anlegg av hormonell balanse og ubalanse i kombinasjon med omvandling av testosteron til Dihydrotestosteron  er den største årsaken til hårtap og håravfall. Tvert i mot hva mange tror, kan genetisk anlegg til håravfall enten arves fra din mor eller fars side av familien.

2: Alder

Alder spiller en stor rolle i forhold til lukkede forllikler  og håravfall og hårtap.

3: Stress og traumer

Stress produserer økende  nivåer  av testosteron som  omdannes til DHT  og avbryter hårets vekstsirkel. Stress og traumer kan også kvele blodtilførselen til kapillærene som leder til syre- og næringsbrist så vel som dårlig opptak av vitaminer og næring til  forlliklene.

4: Næring og kosthold

Dårlig kosthold, raskt vekttap og høyt inntak av animalsk fett, samt mangel på biotin, jern, protein og zink, kan minske den livsviktige opptaker av aminosyrer og vitaminer så må til får alt håret skal også.

5: Helse

Skjoldbrusksykdommer, så vill som bieffekter fra medisiner som brukes for å kurere disse sykdommene, er den vanligste helserelaterte årsaken til håravfall.

6: Forandringer i livet

Hormonelle forandringer under graviditet kan føre til tilfeldig håravfall, som kan vare fra seks måneder opp til ett helt år etter at barnet er født. Kvinner i overgangsalderen kan også oppleve håravfall som følge som følge av de hormonelle svingningene.

7: Medisiner

P-piller, steroider og kjemoterapi I tillegg til Mange blodtrykk medisiner, diabetes og hjertesykdommer samt anke, kan forårsake tilfeldig eller permanent håravfall. Rådfør deg med lege bivirkninger til de medisinene du bruker.

8: Miljø

Miljøgifter i luften og i vannet, så vel som å utsettes for klor, metaller og  mineraler, kan føre til hormonelle ubalanser, som kan føre til håravfall.

Eksponering av lue UV-stråler  og fri radikaler kan være med på håper vi ikke hodebunn cellene så de eldres tidligere og skader hårstrået.

Håravfall, hårtap, hårtransplantasjon | Masterklinikken | Roar Strand

Fotballprofilen Roar Strand (Rosenborg) har gjennomført hårtransplantasjon hos Masterklinikken.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss her!