Ved å bli tilknyttet Sykehuset i Østfold forskningsstiftelse, er vi tettere på relevant forskning og kompetanse