Vi garanterer at 90% av hårene vokser ut igjen etter en hårtransplantasjon